Posted by on 4 januari 2021

De magie van sleutelmomenten

Rustig laat ik het setje sleutels van mijn ene in mijn andere hand glijden. Ik loop door de tuin en staar tussen de bladerloze bomen naar de achterkant van de duinen. In gedachten verzonken nemen mijn vingers het gewicht van de sleutels op en moedig ik ze aan door het metaal heen hun waarde te voelen. Het is nogal wat, zo had ik ze niet en zo heb ik ze wel. Maanden hebben we er naartoe geleefd en dan is het ineens zover. De ‘sleutel’ van ons nieuwe huis in Zeeland. Een waar sleutelmoment.

De sleutel-lade

Vroeger had ik bij het concept van een ‘sleutel’ altijd een massieve, grote sleutel ter grootte van mijn hand in gedachten. Zo’n indrukwekkende waarmee je een kasteeldeur opent of een torenkamer ontsluit. In mijn ouderlijk huis hadden we een keukenlade waarin een hele collectie sleutels lag, ik vond het altijd een interessant spel om te raden tot welke plek iedere exemplaar toegang gaf. Het was een puzzel, een mysterie dat meestal niet opgelost kon worden. Toch deden we ze niet weg, want stel je voor! Typisch hoe zo’n simpel object zowel toegang kan verschaffen als ontzeggen en daarmee van onschatbare waarde is.

Vertrouwen

Het is een vertrouwenskwestie: aan wie geef je een reservesleutel van je huis? Wie vertrouw je de sleutel tot je hart toe? In hoeverre sta je jezelf toe de sleutel te zoeken die jouw persoonlijke groei mogelijk maakt? Als coach voel ik me vaak onderdeel van die sleutel. Onderdeel van het magische profiel van de sleutel die cliënten zoeken om toegang te krijgen tot… Tja, tot wat eigenlijk? Hun eigen ruimte, hun plek, hun magische bron, hun zelfcompassie, hun toekomst. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Waar sleutels een logisch onderdeel zijn van ons dagelijks leven, beseffen we vaak pas hoe kostbaar ze zijn als we denken dat we ze kwijt zijn of niet hebben.

Heb je jouw sleutels weleens van dichtbij bekeken? Het uiteinde noemt men ook wel de baard. Van dichtbij bekeken is die baard een interessant profiel dat daadwerkelijk toegang geeft. Door de sleutel voorzichtig naar links of naar rechts te draaien, wacht je op het veelbetekenende ratelende geluid van een bewegend slot dat overgaat in de alleszeggende klik: sesam open u! Sleutels alledaags? Absoluut niet, want ieder exemplaar geeft toegang tot een ruimte, tot een plek die je vervolgens mag verkennen.  Hoe magisch is dat?

Kennismaken

Een bekende en veelgebruikte kennismaking in trainingen is de ‘sleutelbos’. Iedere deelnemer stelt zich voor aan de hand van diens bos. Ik geniet ervan om toe te kijken hoe iemand zijn eigen sleutels ziet, herwaardeert en beseft hoeveel toegang hij ermee heeft. Zowel tot de eigen woning of werkplek als tot die van een ander. Ik had een keer een deelnemer die een hele collectie sleutels had, waarbij 90% geen functie meer had. Toen iemand uit de groep vroeg waarom ze ze allemaal dagelijks meezeulde, luidde het antwoord: ‘Omdat ik me dan al die mooie plekken herinner’. Deze dame kon in het ogenschijnlijk ondoordringbare sleutelbos nog steeds ieder afzonderlijk exemplaar zien en de waarde ervan voelen! Later vertrouwde ze me glimlachend toe dat haar kleinkinderen het geweldig vonden om bij iedere sleutel te raden waar hij van was en dat ze het niet over haar hart kon verkrijgen er een paar weg te doen. Ha!

Onvervuld verlangen

Het eigen maken van een plek begint altijd met een sleutel. In letterlijke zin kan het gaan om een vakantiewoning, een nieuwe auto, een huis of een bankkluisje: zonder sleutel kom je er niet in. Ieder sleutelprofiel geeft toegang tot een nieuw slot, dat zich opent tot een nieuwe plek. Een onvervuld verlangen dat ineens binnen handbereik is! Denk maar eens terug aan je laatste vakantie of de oplevering van je huis. Die allereerste keer dat je de sleutel in het slot stopt, draait, de klik hoort en ineens toegang krijgt tot een ruimte die je nog niet goed kent. Het lijkt wel een sprookje.

De meer figuurlijke sleutelmomenten zijn die momenten in je leven waarop iets ofwel in het slot viel ofwel openging. Komt er een moment in je op? Wat gebeurde er precies? Waar het gaat over persoonlijke groei, is er vaak een sleutel die je toegang geeft tot een volgende laag. Een verdieping in een proces dat zijn eigen tijd en tempo kent, waarbij je erop mag vertrouwen dat de sleutel zich openbaart als de tijd rijp is. Sleutelmomenten zijn zo kostbaar.

Schrijven

Ook voor het schrijven van blogs en de epic fantasy serie ‘Het Boek van Efra’ ben ik afhankelijk van sleutelmomenten. Op het juiste moment, op de juiste plaats, met de juiste prikkels valt er ineens iets in elkaar en opent zich een verbinding met de bron van mijn inspiratie. Ik koester die momenten en voel ze inmiddels aankomen. Die momenten stellen me in staat om sprookjes te schrijven en laat ik daar nu niet de enige in zijn!

Plaag-sprookje

De gebroeders Grimm sloten hun sprookjesreeks ‘Kinder- und Hausmärchen’ af met Der Goldene Schlüssel. Dit sprookje gaat over iemand die een gouden sleutel vindt en ervan uitgaat dat die bijzondere sleutel toegang geeft tot een goedgevulde schatkist. De vinder gaat graven, onderwijl fantaserend over al de rijkdommen die in de schatkist kunnen zitten. Hij vindt de schatkist, draait de sleutel in het slot en opent de deksel. Waar je in dit stadium net als de vinder met het hart in de keel staat te popelen om te weten wat er in de kist zit, eindigt het sprookje. Voilà, vandaar de categorie plaag-sprookje.

De moraal moge duidelijk zijn: er valt nog zoveel moois te ontdekken in de wereld. Ga op zoek naar jouw sleutel en laat je verrassen door wat wordt ontsloten. Dit sprookjesboek van de beroemde broers bevatte sprookjes over huizen, ik vermoed vanwege hun waardering voor de verwondering van onvervuld verlangen die een nieuwe woonplek symboliseert.

Een nieuw thuis

We hebben dus de sleutel gekregen van ons nieuwe thuis in Zeeland. Er is een nieuwe plek met een eigen ruimte tot onze beschikking gekomen en een verlangen is vervuld.

Eenmaal herenigd met de kinderen, laten mijn man en ik de sleutels zien. ‘Zo klein?’ roept de jongste. Tja, het zijn inderdaad kleine sleutels als je het vergelijkt met de exemplaren waarover in sprookjes wordt gesproken. Ik glimlach, buig me naar haar toe en fluister: ‘In het kleine zit het grote verborgen.’

Wordt vervolgd

Ben je benieuwd wat onze emigratie naar Zeeland nog meer met zich meebrengt? Of wil je weten hoe jij de sleutel tot jouw verlangen kunt vinden? Neem dan contact met me op via de contactpagina op deze website.

Dit blog is tevens geplaatst op Blogzinnig.nl

Posted in: Blog